3

 

 

 

 

 

Program          :  Bengkel Peningkatan Kemahiran AKRAB PKNS 2017 
Tarikh              : 28 – 30 Mac 2017 
Tempat            :  De Palma Hotel, Eco Resort, Kuala Selangor 
Kehadiran        :  Seramai 30/48 orang (75%) termasuk 4 Orang Anak-Anak Angkat PKNS 

Kandungan Program :

 

1. Lawatan Ke Rumah Perlindungan Mualaf, Baitul Salam, Jalan Kebun, Klang. 

    Ahli-ahli AKRAB PKNS telah diberi taklimat mengenai peranan rumah perlindungan ini. Ahli-ahli AKRAB PKNS juga telah mengadakan sesi perkongsian pengalaman bersama
    penghuni rumah perlindungan ini sketsa kehidupan sebagai MUalaf Muslim. 

2. Hipnosis : Teori dan Praktikal

3. Hipnosis : Bagaimana mengubah Tingkah-laku 

4. Hipnosis : Kaedah Asas Dalam Perubatan 

5. Hipnosis : Kaedah Asas menghilangkan Trauma