BIL.

PROGRAM

TARIKH

HURAIAN

1.

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2014

13 Januari 2014

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB telah ditetapkan untuk diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun 
termasuk Mesyuarat Penyelarasan di antara Penyelaras AKRAB dan Jawatankuasa AKRAB.

ii)

Bil. 02/2014

22 Julai 2014

iii)

Bil. 03/2014

03 Oktober 2014

iv)

Bil. 04/2015

16 Oktober 2014

2.

Mesyuarat Ahli-Ahli AKRAB PKNS

 

i)

 

28 Januari 2014

Mesyuarat dan Program Pemantauan Ahli AKRAB

ii)

 

14 Ogos 2014

Mesyuarat Agung AKRAB Kali Kedua

3.

Program Peningkatan Kemahiran AKRAB

 

i)

 

Luncheon Talk AKRAB

25 Mac 2014

Tajuk: Mencetus Rasa Yakin Untuk Berganjak Dari Zon Selesa

Tempat: Alami Garden Hotel

Penyertaan: 49 orang

Penceramah: Tuan M.K Fuad bin Haji Che Ab Razak, dari Asas Insan Resources & Training

 

ii)

Program Peningkatan Kemahiran Kaunseling

23 Jun 2014

Tajuk: Memahami Bahasa Tubuh Untuk Komunikasi Yang Lebih Baik

Tempat: BizpPoint, Seksyen 7 Shah Alam

Penyertaan: 35 orang

Penceramah: Tuan Dr.Mohd Arsad "Mohar" bin Jamil, Darid Five Star Chambers Enterprise, Mohan Leadership Centre

 

iii)

Retreat AKRAB

11-13 November 2014

Tajuk: Retreat AKRAB

Tempat: Avillion Hotel Melaka

Penyertaan: 35 orang

 

Ringkasan Program Melibatkan Peningkatan Kemahiran:

 

1) Mantap AKRAB 1:Penerokaan Diri Oleh Puan Harzurita Hassan, Pegawai Psikologi Negeri

 

2) Mantap AKRAB 2:LDK - Kaunseling Berkelompok Oleh Puan Harzurita Hassan, Pegawai Psikologi Negeri

 

3) Mantap AKRAB 3:Pengurusan Minda Oleh Puan Harzurita Hassan, Pegawai Psikologi Negeri

 

4) Mantap AKRAB 4:"Chicken Soup For The Soul"

Dikendalikan bersama Puan Yuzawati Yusof dan Puan Harzurita Hassan

 

5) Mantap AKRAB 6:Peranan AKRAB Dalam Pembentukan Modal Insan - Perkongsian Kes & Cetusan Minda

Oleh Tuan Selvadorai a/l Krishnasamy, Penolong Kanan Pengarah Kastam, Jabatan Kastam DiRaja malaysia

 

iv)

Pembekalan Buku-Buku Rujukan

 

Dua (2) buah buku telah dibekalkan kepada Ahli-Ahli AKRAB iaitu:

 

1) AKRAB : Konsep & Kemahiran Menolong

Penulis: Sadli Osman

 

2) Kompilasi Kes Sesi Bimbingan Ahli AKRAB Perkhidmatan Awam 

Penulis: Panel Penulis AKRAB, Majlis AKRAB Kebangsanan

 

Buku-buku rujukan lain akan dibekalkan dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian.

4.

Program AKRAB Untuk Anggota PKNS

 

i)

Program Kuliah Bulanan PKNS

24 Januari 2014

 Tajuk: Rasullullah SAW Penyelesaian Ummah Melalui Pendekatan Psikologi

Tempat: Kompleks PKNS Shah Alam

Penyertaan: 337 orang

ii)

Kuliah Dhuha

18 Julai 2014

Tajuk: Lailatul Qodar & Cara Mendapatkannya

Tempat: Dewan Seminar, Tingkat 1, Bangunan HPAIC, Shah Alam

Penceramah: Ustaz Amran Bin Mohd Yusof, Penceramah Bebas 

iv)

Program Masih Ada Yang Sayang  

Beberapa siri lawatan/ziarah telah dilaksanakan terutama bagi anggota-anggota yang sakit kronik dan ditimpa kemalangan.

 

Lawatan sosial ke dua (2) buah rumah kebajikan telah dilaksanakan dengan penyertaan oleh bakal-bakal Ahli AKRAB seperti berikut:

 

1) 25 September 2014:

Rumah Jagaan Dan Rawatan Orang Tua Al-ikhlas, Punchong

 

2) 27 September 2014:

Pusat Muslim Care Al-Hasanah, Bukit Belimbing, Kuala Selangor

 

Program Ziarah Pesara PKNS akan dilaksanakan pada tahun 2014 setelah mendapat maklumat lanjut berkaitan persara-pesara
terutama yang uzur. Lawatan ini adalah sebagai tanda keprihatinan dan penghargaan Ahli AKRAB terhadap sumbangan perkhidmatan pesara.

5.

Perlantikan Ahli AKRAB Baru

 

i)

Taklimat Kepada Calon-Calon AKRAB PKNS

 

Taklimat awal kepada semua calon AKRAB PKNS telah disampaikan oleh Puan Yuzawati binti Yusof,
Penolong Pengurus Sumber Manusia selaku Penyelaras AKRAB PKNS.

 

Taklimat lebih menjurus kepada justifikasi perlantikan dan pendedahan awal mengenai peranan AKRAB.

ii)

Kursus Asas AKRAB

18 - 20 Februari 2014

Tajuk: Kursus Asas Rakan Pembimbing Perkhidamatan Awam (Sesi 1)

Tempat: BizPoint, Seksyen 7 Shah Alam

Penyertaan: 21 orang

 

Diadakan secara in-house dengan kerjasama Pegawai Psikologi Negeri

iii)

Kusus Asas AKRAB

19-21 Mei 2014

Tajuk: Kursus Asas Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awak (Sesi 1)

Tempat: Dewan Jubli Perak, Bangunan SUK

Penyertaan: 4 orang

 

Empat (4) orang calon AKRAB PKNS yang hadir adalah mereka yang tidak dapat menghadiri Kursus Asas - Sesi 1 (in-house) oada 18-20 Februari 2014.

iv)

Kursus Asas AKRAB

27-29 Ogos 2014

Tajuk: Kursus Asas Rakan Pembimbing Permhidmatan Awam (Sesi 2)

Tempat: Intekma Resort, UiTM, Seksyen 7, Shah Alam

Penyertaan: 25 orang

 

Diadakan secara in-house dengan kerjasama Pegawai Psikologi Negeri

v)

   

Seramai 25 orang Ahli AKRAB baru telah ditauliahkan pada 11 Disember 2014 di Majlis Pentauliahan Ahli AKRAB di Pulau Pinang.

6.

Program Bimbingan Dan Kaunseling

 

i)

Ujian Psikologi - Indeks Stres Personal (ISP)

 

Pelaksanaan Ujian Psikologi - Indeks Stres Personal (ISP) telah diteruskan pada tahun 2014 dengan sesi taklimat dan ujian dibuat di ibu pejabat
dan setiap cawangan. Daripada keseluruhan 1016 anggota, seramai 883 (86.9%) telah mengambil ujian ISP.

 

Sebanyak empat (4) sesi taklimat dan ujian telah diadakan pada tahun 2014 seperti berikut:

 

1) 21 April 2014 (Taklimat oleh Pegawai Psikologi Negeri)

2) 24 April 2014 (Taklimat oleh Pegawai Psikologi Negeri)

3) 30 April 2014 (Taklimat oleh PPSM (LPMI)/Penyelaras AKRAB PKNS)

4) 27 Mei 2014 (Taklimat oleh PPSM (LPMI)/Penyelaras AKRAB PKNS)

 

Cadangan kursus berdasarkan tahap stress anggota dan pegawai sedang dikaji untuk dilaksanakan pada tahun 2015.

 

Sebagai permulaan, seramai 20 anggota yang disenaraikan mempunyai tahap stres tinggi telah dihantar menyertai Kursus Pengurusan Konflik
dan Stres pada 30 September - 1 Oktober 2014 anjuran Akademi PKNS.

ii)

Bimbingan Individu

  Sebanyak lebih kurang 45 sesi bimbingan individu telah dijalankan oleh Ahli-Ahli AKRAB melibatkan masalah seperti kerja,
keluarga dan kewangan.