BIL.

CADANGAN PROGRAM

TARIKH

HURAIAN

1.

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2015 (Penyelarasan)

8 Januari 2015 (2.30 petang)

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB telah ditetapkan untuk diadakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun
termasuk Mesyuarat Penyelarasan di antara Penyelaras AKRAB dan Jawatankuasa AKRAB.

ii)

Bil. 02/2015

9 April 2015 (2.30 petang)

iii)

Bil. 03/2015

06 Ogos 2015 (2.30 petang)

iv)

Bil. 04/2015 (Penyelarasan)

3 Disember 2015 (2.30 petang)

2.

Mesyuarat Ahli-Ahli AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2015

27 Januari 2015 (9.00 pagi)

Bagi membincangkan pelaksanaan program-program AKRAB dan isu-isu berkaitan AKRAB.

ii)

Bil. 02/2015

16 Oktober 2015 (LSB AKRAB)

3.

Mesyuarat Agung AKRAB PKNS

 

Kali Ke Tiga

20 Ogos 2015 (9.00 pagi)

Diadakan setahun sekali. 
Untuk tahun 2015, tiada pemilihan Jawatankuasa.
Pemilihan Jawatankuasa dibuat dua (2) tahun sekali.

4.

Program Peningkatan Kemahiran AKRAB

 

i)

Bil. 01/2015

11 Februari 2015

Tajuk : Pengurusan Kewangan Peribadi

ii)

Bil. 02/2015

16 - 18 Oktober 2015

Akan diadakan melalui Lawatan Sambil Belajar AKRAB

5.

Program AKRAB Untuk Anggota

 

i)

Bil. 01/2015

14 April 2015

Tajuk : Pengurusan Kewangan Peribadi

ii)

Bil. 02/2015

11 - 12 November 2015

Tajuk : Pembangunan Minda Dan Pemikiran Kreatif

6.

Program Rakan AKRAB

 

i)

Bil. 01/2015

13 Februari 2015 (3.00 petang)

Merupakan satu program berterusan bagi tujuan mendekatkan Ahli AKRAB dengan anggota-anggota PKNS.
Program ini mensasarkan semua anggota PKNS sebagai peserta dengan permulaan untuk tahun 2015 adalah dari kalangan anggota Kumpulan D.

Untuk tahun 2015, sebanyak enam (6) sesi akan diadakan pada hari Jumaat ketiga jam 3.00 petang di Biz Point. 
Bagi setiap sesi, sebanyak 4 kumpulan akan dibentuk   di mana setiap kumpulan akan mempunyai 2 orang Ahli AKRAB sebagai fasilitator dan 6 orang anggota terpilih.

Ahli-Ahli AKRAB akan bertugas secara bergilir mengikut jadual yang ditetapkan

Matlamat jangka panjang penganjuran Program Rakan AKRAB adalah supaya anggota-anggota yang terlibat
akan dapat menjadikan fasilitator masing-masing sebagai RAKAN AKRAB mereka.

Skrip dan peranan Fasilitator adalah seperti di Lampiran.

ii)

Bil. 02/2015

20 Mac 2015 (3.00 petang)

iii)

Bil. 03/2015

17 April 2015 (3.00 petang)

iv)

Bil. 04/2015

12 Jun 2015 (3.00 petang)

iii)

Bil. 05/2015

10 Julai 2015 (3.00 petang)

iv)

Bil. 06/2015

11 September 2015 (3.00 petang)

7.

Hari AKRAB PKNS

 

2015

12 Oktober 2015

Program secara usahasama dengan kerjasama Pegawai Psikologi SUK dan Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA.

Perasmian Hari AKRAB akan dibuat oleh Pengurus Besar pada Majlis Perhimpunan PKNS bagi bulan Oktober 2015.  

Program diadakan di Dewan Kemajuan, Tingkat 4, Kompleks PKNS, Shah Alam.

Ahli-Ahli AKRAB dijangka akan diperkenalkan sewaktu majlis Perasmian program ini.

8.

Penyediaan Uniform Ahli AKRAB

 

Penyediaan uniform kepada Ahli AKRAB dengan cadangan pemakaian uniform berkenaan semasa program-program AKRAB sama ada di peringkat PKNS, Negeri atau Kebangsaan.

9.

Slot Laporan AKRAB Di Dalam Buletin Aspirasi PKNS

 

Buletin diterbitkan tiga (3) bulan sekali melalui Bahagian Perhubungan Awam.

Mendapatkan satu mukasurat untuk hebahan mengenai program-program AKRAB yang telah dilaksanakan.

10.

Sesi Bimbingan Individu

 

Akan dijalankan secara berterusan.

Fokus : Anggota-anggota yang telah dikenalpasti mendapat tahap Stress Tinggi dan Sederhana Tinggi melalui Ujian Inventory Stress Personal yang telah dijalankan pada tahun 2014.