BIL.

PROGRAM

TARIKH

Program Peningkatan Kemahiran AKRAB

i.

Penghayatan dan Membudayakan Nilai Bersama PKNS (Change Champion – AKRAB)

Tempat : De Palma Kuala Selangor

18 – 20 Februari 2019

ii..

Bengkel Art Theraphy (lanjutan)

Tempat : De Palma Kuala Selangor

22 – 24 Oktober 2019

Program AKRAB Untuk Anggota

i..

Klinik Pengurusan Kewangan Peribadi bagi Anggota yang mempunyai baki pendapatan bulanan di bawah 20%. Klinik ini akan dianjurkan dengan kerjasama Agensi Kaunseling & Pengurusan Kredit (AKPK), Bank Negara Malaysia

8 Mei 2019

ii.

Taklimat Kaunseling Trauma kepada anggota

10 Mei 2019

iii.

“Road Show” untuk Sesi Taklimat di Perhimpunan Pagi Bahagian berkenaan Peranan AKRAB

Sepanjang Tahun

Penyertaan PKNS Dalam Program Peringkat Negeri/Kebangsaan

i.

Penyertaan di dalam program-program berkaitan pembangunan psikologi dan kaunseling peringkat Negeri Selangor dan Persekutuan adalah tertakluk kepada jemputan darpada pihak-pihak berkenaan.

Sepanjang Tahun

Hari AKRAB PKNS

i.

Hari AKRAB PKNS 2019, Anjuran Bersama Bahagian Pengurusan Psikologi JPA & Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, SUK Selangor

17 Oktober 2019

SESI BIMBINGAN

i.

Sesi bimbingan individu dan berekelompok akan dijalankan secara berterusan dari semasa ke semasa.

Sepanjang Tahun

Program Masih Ada Yang Sayang

i.

Menziarahi anggota yang ditimpa musibah seperti kemalangan, kematian dan sebagainya

Sepanjang Tahun

ii.

Menziarahi anggota yang telah bersara

Sepanjang Tahun

Mesyuarat Agung AKRAB PKNS

i.

Diadakan setahun sekali Pembentangan laporan AKRAB PKNS

8 Januari 2019
(4.00 petang)

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS

i.

- Perbincangan Pelaksanaan Program 2019

- Isu-Isu Berbangkit

8 Januari 2019
(4.00 petang)

ii.

- Perbincangan ¼ tahun pelaksanaan Program AKRAB

- Isu-Isu Berbangkit

9 April 2019
(9.00 pagi)

iii.

- Perbincangan awal Hari AKRAB PKNS 2019

- Isu-Isu Berbangkit

7 Ogos 2019
(2.30 petang)

iv.

- Perbincangan pelaksanaan Program AKRAB 2019

- Perbincangan Cadangan Program PKNS 2019

- Isu-Isu Berbangkit

05 November 2019

(2.30 petang)

Mesyuarat Ahli-Ahli AKRAB PKNS

i.

- Perbincangan ¼ tahun pelaksanaan Program AKRAB

- Perbincangan awal Hari AKRAB PKNS 2019

- Isu-Isu Berbangkit

16 April 2019
(2.30 petang)

ii.

- Pembentangan Pelaksanaan Program 2019

- Pembentangan Cadangan Perancangan Program 2019

- Isu-Isu berbangkit AKRAB

11 September 2019
(2.30 petang)