BIL.

CADANGAN PROGRAM 

PENCAPAIAN SEBENAR

1.

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS

 

i) 

Bil. 01/2017 (Penyelarasan)

24 Januari 2017

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS bil. 01/2017 telah diadakan pada 24 Januari 2017.

ii) 

Bil. 02/2017

07 Februari 2017

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS bil. 02/2017 telah diadakan pada 07 Februari 2017.

iii)

Bil. 03/2017

05 September 2017

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS bil. 03/2017 telah diadakan pada 05 September 2017.

iv) Bil. 04/2017 (Penyelarasan) 26 September 2017

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS bil. 04/2017 telah diadakan pada 26 September 2017.

2.

Mesyuarat Ahli-Ahli AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2017

07 Februari 2017

Satu sesi mesyuarat bersama ahli-ahli AKRAB PKNS telah diadakan pada 07 Februari 2017.

3.

Mesyuarat Agung AKRAB PKNS

 

 Kali ke Lima  

 

13 Disember 2017

 Mesyuarat Agung ini sepatutnya telah diadakan pada 04 Disember 2017 tetapi telah ditunda ke 13 Disember 2017 disebabkan pertembungan program.
Tiada pemilihan Jawatankuasa dibuat. Pembentangan laporan aktiviti AKRAB PKNS 2017.

4.

Program Peningkatan Kemahiran AKRAB

 

i)

Bil. 01/2017

 

 

28-30 Mac 2017

 

Program : Bengkel Peningkatan Kemahiran AKRAB
Tarikh    : 28 - 30 Mac 2017
Tempat  : Hotel De Palma, Kuala Selangor
Penceramah : Encik Rinatho bin Nunchi Pegawai Psikologi, SUK Selangor
Kehadiran : 35 / 37 (94.5%)

Kandungan Program :
Lawatan Ke Rumah Perlindungan Mualaf, Baitul Salam,Jalan Kebun, Klang

• Ahli-ahli AKRAB PKNS telah diberi taklimat mengenai peranan rumah perlindungan ini. Ahli-ahli AKRAB PKNS juga telah mengadakan
sesi perkongsian pengalaman bersama penghuni rumah perlindungan ini sketsa kehidupan sebagai Mualaf Muslim.

• Hipnosis: Teori dan Praktikal.

• Hipnonis: Bagaimana Mengubah Tingkah Laku.

• Hipnosis: Kaedah Asas Dalam Perubatan.

• Hipnosis: Kaedah Asas Menghilangkan Trauma.

ii)

Bil. 02/2017 08 September 2017

Program : Lawatan AKRAB ke Rumah Sakinah Subang Murni (merupakan rumah anak-anak yatim dan anak-anak terbiar)
Tarikh     : 08 September 2017
Tempat   : Rumah Sakinah Subang Murni
Penyertaan : 5 orang

Kandungan Program :
• Taklimat mengenai peranan serta aktiviti Rumah Sakinah Subang Murni.
• Pemberian sumbangan barangan keperluan dan wang tunai.

5.

Program AKRAB Untuk Anggota

 

i)

Bil. 01/2017

 

 25 September 2017

 

Program : Psychology Talk untuk Pegawai-Pegawai Kanan PKNS

Tajuk : Politik Pejabat, Faktor, Kesan & Kaedah Menanganinya

Tarikh : 25 September 2017

Tempat : Dewan Aster, Ibu Pejabat PKNS

Penceramah : Puan Dr. Ruziati binti Mior Ahmad Pengarah Pengurusan Psikologi JPA

Kehadiran : 91 / 135 (67.4%)

Kandungan Program :
• Ceramah ‘Politik Pejabat; Faktor, Kesan & Kaedah Menanganinya’.
• Sesi soal jawab.

ii)

Bil. 02/2017

 

03 November 2017

 

Program : Lawatan Sambil Belajar AKRAB ke Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur
bersama Kelab AKRAB Negeri Selangor dan Anak Angkat AKRAB PKNS
Tarikh : 03 November 2017
Tempat : Pusat Transit Gelandangan, Kuala Lumpur
Kehadiran : AKRAB PKNS - 24 orang
                 AJK Kelab AKRAB Negeri Selangor - 4 orang
                 Anak Angkat AKRAB PKNS - 11 orang

Kandungan Program :

• Taklimat mengenai peranan serta aktiviti Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur.

• Pengedaran makanan dan minuman kepada para gelandangan.

• Perkongsian pengalaman dan kisah hidup bersama para gelandangan.

• Sumbangan wang tunai kepada Pusat Transit Gelandangan Kuala Lumpur daripada Kelab AKRAB Negeri Selangor dan para peserta lawatan.

iii)

 

Bil. 03/2017

 

 

22 & 23 November 2017

 

Program : Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi
Tarikh : 22 & 23 November 2017
Tempat : PKNS Biz Point, Seksyen 7, Shah Alam
Kehadiran : 39 / 50 (78%)

Kandungan Program :

• Pendidikan dan pencerahan akan kepentingan pengurusan kewangan peribadi sebagai penjawat awam.

6.

Sesi Rakan AKRAB

 

i)

Bil. 01/2017

 

 17 Februari 2017

 

Sesi Rakan AKRAB bil. 01/2017 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada 17 Februari 2017.
Kehadiran : 25 orang

ii)

Bil. 02/2017

 10 Mac 2017

Sesi Rakan AKRAB bil. 02/2017 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada 3 Mac 2017.
Kehadiran : 22 orang

iii)

Bil. 03/2017

 24 Mac 2017

Sesi Rakan AKRAB bil. 03/2017 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada 10 Mac 2017.
Kehadiran : 24 orang

iv)

 Bil. 04/2017

 14 April 2017

Sesi Rakan AKRAB bil. 04/2017 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada 14 April 2017.
Kehadiran : 19 orang

v)

Bil. 05/2017

 21 April 2017

Sesi Rakan AKRAB bil. 05/2017 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada 21 April 2017.
Kehadiran : 21 orang

vi)

 Bil. 06/2017

 12 Mei 2017

Sesi Rakan AKRAB bil. 06/2017 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada 12 Mei 2017.
Kehadiran : 22 orang

vii)

 Bil. 07/2017

 19 Mei 2017 Sesi Rakan AKRAB bil. 07/2017 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada 19 Mei 2017.
Kehadiran : 12 orang
viii) 

Bil. 08/2017

14 Julai 2017 Sesi Rakan AKRAB bil. 08/2017 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada 18 Ogos 2017.
Kehadiran : 35 orang
ix)

Bil. 09/2017

21 Julai 2017 Sesi Rakan AKRAB bil. 09/2017 telah berjaya dilaksanakan dengan jayanya pada 20 Oktober 2017.
Kehadiran : 31 orang

7.

Hari AKRAB PKNS

 

 Pelaksanaan Hari AKRAB PKNS 2017

 Pelaksanaan Hari AKRAB PKNS 2017 ditangguhkan atas langkah penjimatan.

8.

Penyertaan PKNS Dalam Program Peringkat Negeri/ Kebangsaan 

 

Penyertaan di dalam program-program berkaitan pembangunan psikologi dan kaunseling peringkat Negeri Selangor dan Kebangsaan adalah tertakluk kepada jemputan dari pihak-pihak yang berkaitan.

Pada 18 September 2017, Tuan Haji Amer bin Senin telah mempengerusikan mesyuarat AJK Kelab AKRAB Negeri Selangor Bil. 03/2017.

Pada 10 Oktober 2017, Tuan Haji Amer bin Senin telah mempengerusikan mesyuarat AJK Kelab AKRAB Negeri Selangor Bil. 04/2017 sebagai
persiapan bagi menyertai Program Imarah Masjid anjuran bersama Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA), Masjid Al Ikhlas, Seksyen 13, Shah Alam dan Kelab AKRAB Negeri Selangor sempena sambutan Hari Bandaraya Shah Alam Ke-17.

9.

Sesi Bimbingan Individu 

 

 

Sesi bimbingan individu dan berkelompok akan dijalankan secara berterusan dari semasa ke semasa.

 

 

 

 

• Dalam tempoh ini, sebanyak 51 sesi bimbingan secara 
individu telah dijalankan oleh ahli-ahli AKRAB melibatkan masalah-masalah seperti peribadi, 
kerjaya, keluarga dan kewangan.

• Di samping itu, sebanyak 188 sesi bimbingan secara berkelompok telah dijalankan yang melibatkan pelbagai isu. 
Bimbingan secara berkelompok dijalankan melalui dua kaedah:

i) Sesi Rakan AKRAB 
ii) Slot dalam perhimpunan pagi Isnin oleh Ketua Bahagian yang menjadi ahli AKRAB PKNS

10.

Program Masih Ada yang Sayang  

 

 Program Masih Ada Yang Sayang akan dijalankan secara berterusan dari semasa ke semasa.

Pada 25 Ogos 2017, 5 orang anggota telah menziarahi Tuan Haji Aziz Rawi, pesara PKNS yang terlantar sakit.