BIL

PROGRAM

PENCAPAIAN SEBENAR

1.

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2015 (Penyelarasan)

8 Januari 2015 (2.30 petang)

Telah dapat dilaksanakan seperti berikut :

i)          8 Januari 2015

ii)         16 Jun 2015

iii)        23 Jun 2015

iv)        6 Oktober 2015

ii)

Bil. 02/2015

9 April 2015 (2.30 petang)

iii)

Bil. 03/2015

06 Ogos 2015 (2.30 petang)

iv)

Bil. 04/2015 (Penyelarasan)

3 Disember 2015 (2.30 petang)

2.

Mesyuarat Ahli-Ahli AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2015

27 Januari 2015 (9.00 pagi)

Telah diadakan pada 27 Januari 2015

ii)

Bil. 02/2015

16 Oktober 2015 (LSB AKRAB)

Telah diadakan pada 6 Oktober 2015

3.

Mesyuarat Agung AKRAB PKNS

 

Kali Ke Tiga

20 Ogos 2015 (9.00 pagi)

Telah diadakan pada 28 September 2015 
Untuk tahun 2015, tiada pemilihan Jawatankuasa.
Pemilihan Jawatankuasa dibuat 2 tahun sekali.

4.

Program Peningkatan Kemahiran AKRAB

 

i)

Bil. 01/2015

11 Februari 2015

Tajuk               :   Pengurusan Kewangan Peribadi

Tarikh              :           11 Februari 2015

Tempat            :           Biz Point, Seksyen 7, Shah Alam

Penceramah :  Gabungan Mantap Sdn. Bhd.

Kehadiran        :           40 / 46 orang (86.9%)

ii)

Bil. 02/2015

16 - 18 Oktober 2015

Tarikh              :  26 – 28 Oktober 2015

Tempat            :  Swiss Garden Resort & Spa, Lumut, Perak

Kehadiran        :           38 / 51 orang (74.5%)

Kandungan Program :

 • Lawatan Ke Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak
 • Konsep Asas Revolusi Jiwa
 • Ego’s Mental Tools & Mental Control
 • Konsep Granphotherapy

Perkongsian Kes & Cetusan Minda

 

Tawaran Pengajian Dalam Bidang Kaunseling/Psikologi 

 

 

 

Seramai 6 orang Ahli AKRAB telah diluluskan penajaan Hadiah Pendidikan PKNS untuk pengajian separuh masa dalam bidang kaunseling/Psikologi
iaitu 3 orang peringkat Diploma dan 3 orang peringkat Ijazah Sarjana Muda.  Walau bagaimanapun, 4 orang Ahli AKRAB telah memohon
untuk menangguhkan pengajian tersebut.

Dua (2) orang Ahli AKRAB yang telah diluluskan penajaan tersebut telah mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda Psikologi Dengan Kepujian
di OUM mulai sesi pengajian Mei 2015.

Ahli AKRAB berkenaan adalah :

 1. Puan Yuzawati binti Yusof
 2. Puan Fauziah binti Maarop

5.

Program AKRAB Untuk Anggota

 

i)

Bil. 01/2015

14 April 2015

(Tajuk : Pengurusan Kewangan)

Sasaran :  Anggota berpendapatan
bersih bulanan kurang dari RM1000
dan anggota-anggota baru

 

Kursus Membina Kekuatan Diri Dalam Pengurusan Kewangan Peribadi telah diadakan sebanyak dua (2) sesi

i)     Tarikh            :     15 – 16 April 2015
       Tempat          :     Dewan Kemajuan, Kompleks PKNS Shah Alam
       Penceramah   :     Encik Shamsuddin bin Kadir, Ultra Mind Resources
       Penyertaan    :  50 / 60 orang

ii)    Tarikh           :     18 – 19 Ogos 2015
       Tempat         :     Biz Point, Seksyen 7, Shah Alam
       Penceramah  :     Encik Shamsuddin bin Kadir, Ultra Mind Resources
       Penyertaan    :  47 / 52 orang (90.38%)

 

ii)

Bil. 02/2015

11 - 12 November 2015

(Tajuk : Pembangunan Minda Dan
Pemikiran Kreatif)

Sasaran :  Anggota berprestasi rendah/bermasalah

 

Anggota berprestasi rendah/bermasalah dibimbing secara terus oleh Ahli AKRAB melalui sesi-sesi bimbingan
individu yang diadakan dari semasa ke semasa

Slot program ini telah digantikan dengan sesi Psychology Talk Pegawai Kanan PKNS 

Tajuk              :     Psycho BOSS (Being Outstanding Superior To Subordinate)
Tarikh             :     3 Disember 2015
Penceramah    :     Pengarah Pengurusan Psikologi JPA
Kehadiran       :           95 / 135 orang (70.37%)

6.

Program Rakan AKRAB

 

i)

Bil. 01/2015

13 Februari 2015 (3.00 petang)

 

Telah dilaksanakan seperti berikut :

Tarikh             :      13 Februari 2015, 20 Mac 2015,
                              17 April 2015, 17 Jun 2015, 10 Julai 2015
                              dan 11 September 2015    

Tempat            :      Biz Point, Seksyen 7, Shah Alam
Peserta            :      Anggota Kumpulan Pelaksana (Kumpulan D)
Kehadiran        :       109 / 144 orang (75.69%)

ii)

Bil. 02/2015

20 Mac 2015 (3.00 petang)

iii)

Bil. 03/2015

17 April 2015 (3.00 petang)

iv)

Bil. 04/2015

12 Jun 2015 (3.00 petang)

iii)

Bil. 05/2015

10 Julai 2015 (3.00 petang)

iv)

Bil. 06/2015

11 September 2015 (3.00 petang)

7.

Hari AKRAB PKNS

 

2015

11, 12 & 13 Mei 2015

 

Hari AKRAB PKNS 2015

Tarikh           :   15 Oktober 2015
Tempat         :   Dewan Kemajuan, Kompleks PKNS Shah Alam
Penyertaan    :   550 orang (Anggota PKNS dan Jemputan)
Aktiviti          :   Taklimat, ceramah & ujian-ujian psikologi.

8.

Pelantikan Baru Ahli AKRAB PKNS

 

Perlantikan baru Ahli AKRAB PKNS perlu dibuat bagi menggantikan Ahli-Ahli AKRAB yang bakal bersara. 
Dalam tempoh lima (5) tahun iaitu antara 2016 – 2020, seramai 11 orang Ahli AKRAB PKNS akan bersara wajib.

Sasaran Ahli AKRAB PKNS adalah seramai 50 orang pada satu-satu masa iaitu anggaran ratio 1 Ahli : 20 Anggota.

i)     Taklimat Kepada Calon-Calon AKRAB PKNS oleh Penyelaras AKRAB PKNS

       Tarikh      :    12 Mei 2015

Cadangan perlantikan Ahli baru AKRAB adalah 7 orang. Walau bagaimanapun,
Ketua Bahagian anggota berkenaan telah memohon penangguhan perlantikan

ii)    Kursus Asas AKRAB (Sesi 1)

       Tarikh      :  19 – 21 Mei 2015

       Tempat     :  Bilik Gerakan, Tingkat 2,
                             Bangunan Annex, SUK

       Dianjurkan oleh Pengurusan Sumber Manusia SUK

iii)   Kursus Asas AKRAB (Sesi 2)

       Tarikh      :    1 – 2 September 2015

       Tarikh      :    Biz Point, Seksyen 7, Shah Alam

       Diadakan secara in-house dengan kerjasama Pegawai Psikologi Negeri. 
Beberapa agensi luar turut serta dalam kursus ini.

iv)   Majlis Pentauliahan Ahli AKRAB Anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam

       Tarikh        :  11 Oktober 2015

       Tempat       :  Kuala Terengganu

       Seramai 5 orang Ahli baru AKRAB PKNS telah ditauliahkan iaitu :

 1. Tuan Haji Zainuddin bin Kayat
 2. Encik Hazeli bin Haroon
 3. Puan Zuraini binti Mohamed Mua
 4. Tuan Haji Azalan bin Miswane.
 5. Encik Mohd Nazree bin Ahmad Latifi

 

9.

Penyertaan PKNS Dalam Program Peringkat Negeri/Kebangsaan

 

 

Penyertaan di dalam program-program berkaitan pembangunan psikologi dan kaunseling peringkat Negeri Selangor dan Persekutuan.

Tarikh-tarikh program adalah berdasarkan jemputan dari pihak-pihak berkaitan dari semasa ke semasa.

 

i)     Kursus Khidmat Cemerlang Siri 1 Tahun 2015 SUK

       Tarikh      :  20 – 22 April 2015

       Tempat     :  D’Muara Marine Park
                            Sungai Haji Dorani, Sungai Besar

       Penyertaan  :  1 orang
                            -  Haji Amer bin Senin
                           

ii)    Program Pasca AKRAB Selangor Siri 1 Tahun 2015

       Tarikh           :     20 – 22 April 2015

       Tempat          :     Hotel Impiana Morib

       Penyertaan  :  2 orang
                            -  Puan Norsaharani Sahar
                            -  Puan Jamaliah Tahir

iii)   Bengkel Panduan Penggunaan Senarai Semak Pemeriksaan Status Mental (MSE)

       Tarikh           :     29 April 2015   

       Tempat          :     Dewan Serbaguna, Blok 1,
                             Jabatan Perdana Menteri

       Penyertaan  :       2 orang
                            -  Puan Yuzawati Yusof
                            -  Puan Ernie Surianie Radin Pangat

iv)   Program Pasca AKRAB Selangor Siri 2 Tahun 2015

       Tarikh           :  8 – 10 Jun 2015  

       Tempat          :  Hotel Prescott Kajang

       Penyertaan  :  3 orang
                            -  Encik Roslan bin Sekin
                            -  Tuan Haji Amer bin Senin
                            -  Encik Norazhaar bin Mahmud

v)    Program Pembangunan Kompetensi Kaunseling Dan Psikologi

       Tarikh           :  7 Ogos 2015       

       Tempat          :     Jabatan Perkhidmatan Awam,
                            Wisma Seri Wilayah, Putrajaya

       Penyertaan  :  2 orang
                            -  Puan Yuzawati Yusof
                     -  Puan Norsaharani Sahar

vi)   Bicara Psikologi Siri 6 Tahun 2015

       Tarikh           :     27 November 2015

       Tempat          :     Dewan Jubli Perak, SUK

       Penyertaan    :     5 orang
                            -  Haji Amer Senin
                            -  Puan Ernie Surianie Radin Pangat
                            -  Encik Hazeli Haroon
                           -  Puan Kartini Jaafar
                            -  Encik Mohd Rizal Ahmad Razuki

10.

Penyediaan Uniform Ahli AKRAB

 

Dalam proses mendapatkan sebutharga bagi dikemukakan kepada TPB(P) untuk kelulusan.

Cadangan pemakaian uniform adalah semasa program-program AKRAB

 Atas sebab-sebab pentadbiran, cadangan penyediaan uniform untuk Ahli AKRAB tidak dapat dipertimbangkan.

PKNS telah menyediakan Badge AKRAB PKNS bagi menonjolkan identiti AKRAB PKNS

Rekabentuk badge tersebut telah mendapat kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam pada 30 November 2015.

11.

Slot Laporan AKRAB Di Dalam Buletin Aspirasi PKNS

 

Buletin diterbitkan tiga (3) bulan sekali melalui Bahagian Perhubungan Awam.

Mendapatkan satu mukasurat untuk hebahan mengenai program-program AKRAB yang telah dilaksanakan.

Laman Web AKRAB PKNS telah dilancarkan pada 15 Oktober 2015 sempena Hari AKRAB PKNS 2015 dengan alamat website :  www.akrabpkns.my

Laman web tersebut akan digunakan bagi tujuan hebahan maklumat dan komunikasi dengan anggota PKNS.
Walau bagaimanapun, beberapa tindakan masih sedang diambil bagi memantapkan lagi laman web tersebut.

12.

Sesi Bimbingan Individu

 

Akan dijalankan secara berterusan.

Sesi bimbingan individu :  Bagi anggota yang memerlukan bimbingan atau anggota-anggota yang dikenalpasti bermasalah/berprestasi rendah

Sesi bimbingan berkelompok :  Melalui sesi bimbingan semasa perhimpunan pagi dan perjumpaan bersama anggota-anggota bahagian

Telah dilaksanakan seperti berikut :

 

Sesi Bimbingan Individu : 73 kali
Sesi Bimbingan Berkelompok : 15 kali