BIL.

PROGRAM

TARIKH

Program Jalinan Kasih Bersama Anak Angkat AKRAB PKNS

i.

Sesi Perkongsian dan Silaturrahim bersama Anak Angkat AKRAB PKNS iaitu :-

1. Jabatan Kerja Raya Selangor
2. Jabatan Pengairan & Saliran Negeri Selangor
3. Lembaga Perumahan & Hartanah Selangor

14 Januari 2020

Program Peningkatan Kemahiran AKRAB

i.

Pengukuran dan Membudayakan Nilai Bersama PKNS (Change Champion – AKRAB)

11 – 12 Mac 2020

Program AKRAB Untuk Anggota

i..

Klinik Pengurusan Kewangan Peribadi bagi Anggota yang mempunyai baki pendapatan bulanan di bawah 20% dan peserta Pementoran 2020. Klinik ini akan dianjurkan dengan kerjasama Agensi Kaunseling & Pengurusan Kredit (AKPK), Bank Negara Malaysia / SAF Gemilang / SIC (insurans)

14 Mei 2020

ii.

Taklimat Kaunseling keputusan Ujian Psikologi (DASS)

30 Jun 2020

iii.

“Road Show” untuk Sesi Taklimat di Perhimpunan Pagi Bahagian berkenaan Peranan AKRAB

Sepanjang Tahun

Penyertaan PKNS Dalam Program Peringkat Negeri/Kebangsaan

i.

Penyertaan di dalam program-program berkaitan pembangunan psikologi dan kaunseling peringkat Negeri Selangor dan Persekutuan adalah tertakluk kepada jemputan darpada pihak-pihak berkenaan.

Sepanjang Tahun

Hari AKRAB PKNS

i.

Hari AKRAB PKNS 2020, Anjuran Bersama Bahagian Pengurusan Psikologi JPA & Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, SUK Selangor

Setelah siap sepenuhnya Bilik Psikologi & Kaunseling PKNS

SESI BIMBINGAN

i.

Sesi bimbingan individu dan berkelompok akan dijalankan secara berterusan dari semasa ke semasa.

Sepanjang Tahun

Program Masih Ada Yang Sayang

i.

Menziarahi anggota yang ditimpa musibah seperti kemalangan, kematian dan sebagainya

Sepanjang Tahun

ii.

Menziarahi anggota yang telah bersara

Sepanjang Tahun

Mesyuarat Agung AKRAB PKNS

i.

Diadakan setahun sekali Pembentangan laporan AKRAB PKNS

5 November 2020

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS

i.

- Perbincangan Pelaksanaan Program 2020

- Isu-Isu Berbangkit

8 Januari 2020

ii.

- Perbincangan ¼ tahun pelaksanaan Program AKRAB

- Isu-Isu Berbangkit

23 April 2020

iii.

- Perbincangan ½  tahun pelaksanaan Program AKRAB

- Isu-Isu Berbangkit

1 Julai 2020

iv.

- Perbincangan pelaksanaan Program AKRAB

- Perbincangan Cadangan Program AKRAB 2021

- Isu-Isu Berbangkit

2 November 2020

Mesyuarat Ahli-Ahli AKRAB PKNS

i.

- Perbincangan ¼ tahun pelaksanaan Program AKRAB

- Perbincangan awal Hari AKRAB PKNS 2020

- Isu-Isu Berbangkit

16 April 2020

ii.

- Pembentangan Pelaksanaan Program 2020

- Pembentangan Cadangan Perancangan Program 2021

- Isu-Isu berbangkit AKRAB

15 Oktober 2020