ETIKA AKRAB

people Kerahsiaan

Segala maklumat yang diceritakan kepada AKRAB adalah selamat dan tidak akan dibocorkan kepada orang lain. Maklumat hanya boleh diceritakan kepada pihak lain yang berkepentingan jika dapat membantu dengan syarat mendapat kebenaran rakan tersebut untuk maklumat tersebut diceritakan kepada pihak berkenaan.

 

peopleTidak Mengambil Kesempatan

Tidak akan mengambil kesempatan terhadap rakan yang meluahkan isi hati dan tidak akan bersikap “menangguk di air yang keruh”.

 

peopleBersikap Terbuka

Menerima semua rakan secara terbuka dan menerima persahabatan tanpa syarat serta tidak pilih kasih dalam menawarkan perkhidmatan menolong. Bersedia menerima teguran, pendapat dan pandangan orang lain terhadap sesuatu isu secara terbuka dan rasional.

 

peopleMembimbing Rakan Hidup Berdikari

Tidak akan menggalakkan rakan yang dibimbing untuk sentiasa bergantung kepada Ahli AKRAB. Rakan tersebut seharusnya dibimbing ke arah hidup berdikari dan boleh membuat keputusan sendri serta bertanggungjawab terhadap keputusannya.

 

peopleMengekalkan Matlamat AKRAB

Sentiasa untuk menyumbang dan daya tindak kesukarelaan yang tinggi dalam organisasi.

 

peopleMerujuk Kepada Rakan Pembimbing

Sentiasa menyedari keupayaan dan kemampuan dirinya untuk membimbing rakan. Ahli AKRAB yang berkenaan akan membuat rujukan kepada orang lain yang dapat membimbing rakannya dengan lebih berkesan jika beliau tidak mampu lagi membimbing rakannya. Jika rakannya tidak mahu dirujukkan kepada Ahli AKRAB yang lain, beliau haruslah menjelaskan limatasi dan kemampuan dirinya.

 

peopleMengimbang Keperluan

Harus menyedari keperluan diri, organisasi dan komuniti supaya dapat mengisi keperluan tersebut dengan seimbang. Boleh membahagikan masa dengan adil dan tepat dalam khidmat menolong dan dalam masa yang sama tidak terjejas kerja-kerja hakiki di jabatan.

  

people Perkara yang boleh dilakukan oleh Ahli-Ahli AKRAB

abaak

 

 

Ahli-Ahli AKRAB perlulah mengamalkan tingkahlaku baik yang boleh dicontohi dan sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi.

 

peoplePerkara yang TIDAK boleh dilakukan oleh Ahli-Ahli AKRAB

 

atbak