Moto AKRAB

“Bina Diri Bimbing Rakan”.


Visi AKRAB

“Menjadikan AKRAB sebagai penggerak pembangunan modal insan dalam pengurusan sumber manusia”.


Misi AKRAB

  •  Melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada warga organisasi.
  •  Membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam menghadapi permasalahan kehidupan.
  •  Bertindak sebagai perantara antara pegawai dengan rakan pembimbing dalam membuat saringan kesesuaian masalah.
  •  Mewujudkan hubungan baik dengan pihak pengurusan sumber manusia di agensi bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti AKRAB.


Logo AKRAB

logo AKRAB

 

Logo Akrab PKNS

 

akrabpkns