BIL.

CADANGAN PROGRAM

TARIKH

CATATAN

1.

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2018 (Penyelarasan)

09 Januari 2018 (4.00 petang)

Agenda:

i)  Perbincangan perlaksanaan Program 2018
ii) Isu - isu berbangkit

ii)

Bil. 02/2018

10 April 2018 (9.00 pagi)

Agenda :

i) Perbincangan 1/4 tahun perlaksanaan program AKRAB
ii) Perbincangan awal Hari AKRAB PKNS 2018
iii) isu -isu berbangkit 

iii)

Bil. 03/2018

07 Ogos 2018 (2.30 petang)

Agenda :

i) Perbincangan Hari AKRAB PKNS 2018
ii) isu -isu berbangkit

iv) Bil. 04/2018(Penyelaras)   01 Disember 2018 (2.30 petang)

Agenda :

i) Perbincangan perlaksanaan Program 2018
ii) Perbincangan Cadangan Program AKRAB 2019 
iii) isu -isu berbangkit

2.

Mesyuarat Ahli-Ahli AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2018

 10 April 2018

Agenda :

i) Perbincangan 1/4 tahun perlaksanaan program AKRAB
ii) Perbincangan awal Hari AKRAB PKNS 2018
iii) isu -isu berbangkit

 

ii)

Bil. 02/2018

11 September 2018 (2.30 petang)

Agenda :

i) Pembentangan Pelaksanaan Program 2018
ii) Pembentangan Cadangan Perancangan Program 2019
iii) isu -isu berbangkit

3.

Mesyuarat Agung AKRAB PKNS

 

 Kali ke Enam

 21 Ogos 2018 (9.00 pagi)

 Diadakan setahun sekali 
Perlantikan/Pemilikan Jawatankuasa bagi sesi 2018-2020

4.

Program Peningkatan Kemahiran AKRAB

 

i)

Bil. 01/2018

 12-14 Februari 2018

Program    : Team Building AKRAB PKNS

Tajuk         : Peranan AKRAB dalam pengukuhan nilai bersama PKNS

Tarikh        : 12-14 Februari 2018

Tempat      : Hotel Impian Morib 

ii)

Bil. 02/2018

 17-19 Julai 2018

Program    : Bengkel Peningkatan Kemahiran AKRAB

Tarikh        : 17-18 Julai 2018

Tempat      : Bilik Latihan Tingkat 1, Blok D, Bangunan Ibu Pejabat PKNS

5.

Program AKRAB Untuk Anggota

 

i)

 Bil. 01/2018

8 Mei 2018

 Klinik Pengurusan Kewangan Peribadi bagi anggota yang mempunyai baki pendapatan bulanan di bawah 20%. 

Klinik ini akan dianjurkan dengan kerjasama Agensi & Pengurusan Kredit(AKPK), Bank Negara Malaysia.

ii)

 Bil. 02/2018

Sepanjang tahun

Road show untuk sesi taklimat di Perhimpunan Pagi Bahagian berkenaan Peranan AKRAB

 

     

 

 

6.

Hari AKRAB PKNS

 

 2018

 17 Oktober 2018

 Hari AKRAB PKNS 2018, anjuran bersama Bahagian Pengurusan Psikologi JPA & Bahagian Pengurusan Sumber Manusia SUK Selangor. 

7.

Penyertaan PKNS Dalam Program Peringkat Negeri/ Kebangsaan 

 

 Penyertaan di dalam program-program berkaitan pembangunan psikologi dab kaunseling peringkat Negeri Selangor dan Persekutuan adalah tertakluk kepada jemputan dari pihak yang berkaitan. 

8.

Program Masih Ada yang Sayang  

 

 Akan dijalankan secara berterusan dari semasa ke semasa. 

9.

Sesi Bimbingan Individu

 

 Sesi bimbingan individu dan berkelompok akan dijalnakan secara berterusan dari semasa ke semasa.