BIL.

CADANGAN PROGRAM

TARIKH

CATATAN

1.

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2017 (Penyelarasan)

Februari 2017

Agenda:

i)  Perbincangan perlaksanaan Program 2017
ii) Isu - isu berbangkit

ii)

Bil. 02/2017

April 2017

Agenda :

i) Perbincangan 1/4 tahun perlaksanaan program 
ii) Perbincangan awal Hari AKRAB PKNS 2017
iii) isu -isu berbangkit 

iii)

Bil. 03/2017

Ogos 2017

Agenda :

i) Perbincangan Hari AKRAB PKNS 2017
ii) isu -isu berbangkit

iv) Bil. 04/2017 (Penyelaras)  Disember 2017

Agenda :

i) Perbincangan perlaksanaan Program 2017
ii) Perbincangan Cadangan Program AKRAB 2018 
iii) isu -isu berbangkit

2.

Mesyuarat Ahli-Ahli AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2017

 7 Februari 2017

Agenda :

i) Pembentangan Perlaksanaan Program 2016
ii) Pembentangan Perancangan Program 2017
iii) isu -isu berbangkit

 

ii)

Bil. 02/2017

September 2017

Agenda :

i) Perbincangan perlaksanaan program 2017 dan persediaan Hari AKRAB 2017
ii) Sesi Sharing Case dan penyelesaian 
iii) isu -isu berbangkit

3.

Mesyuarat Agung AKRAB PKNS

 

 Kali ke Lima

 Ogos 2017

 Diadakan setahun sekali 
permbentangan laporan aktiviti AKRAB PKNS

4.

Program Peningkatan Kemahiran AKRAB

 

i)

Bil. 01/2017

 28-30 Mac 2017

 Peningkatan Kemahiran AkRAB

ii)

 

 

 

5.

Program AKRAB Untuk Anggota

 

i)

 Bil. 01/2017

8 Mei 2017

 Kursus pengurusan kewangan peribadi untuk Mentor Menti Program Pementoran PKNS 2017

ii)

 Bil. 02/2017

25 Mei 2017

 Psycology Talk untuk Pegawai Kanan PKNS

iii)

Bil. 03/2017

September 2017  Kursus pengurusan kewangan peribadi untuk anggota yang terpilih.

6.

Sesi Rakan AKRAB

 

i)

Bil. 01/2017

 17 Februari 2017

Sebanyak sembilan belas (19) sesi rakan AKRAB akan diteruskan pada tahun 2017

Masih melibatkan Kumpualn Pelaksana. Pada tahun 2017 akan turut melibatkan anggota kumpulan A

 

ii)

Bil. 02/2017

 10 Mac 2017

iii)

Bil. 03/2017

 24 Mac 2017

iv)

 Bil. 04/2017

 14 April 2017

v)

Bil. 05/2017

 21 April 2017

vi)

 Bil. 06/2017

 12 Mei 2017

vii)

 Bil. 07/2017

 19 Mei 2017
viii) 

Bil. 08/2017

14 Julai 2017
ix)

Bil. 09/2017

21 Julai 2017
x)

Bil. 10/2017

11 Ogos 2017
xi) Bil. 11/2017 18 Ogos 2017
xii)  Bil. 12/2017 15 September 2017
xiii)  Bil. 13/2017 22 September 2017
xiv)  Bil. 14/2017 13 Oktober 2017
xv)  Bil. 15/2017 20 Oktober 2017
xvi)  Bil. 16/2017 10 November 2017
xvii)  Bil. 17/2017 17 November 2017
xviii)  Bil. 18/2017 8 Disember 2017
xix)  Bil. 19/2017 15 Disember 2017

7.

Hari AKRAB PKNS

 

 2017

 2 Oktober 2017

 Perlaksanaan Hari AKRAB 2017 akan dibincangkan kemudian

8.

Penyertaan PKNS Dalam Program Peringkat Negeri/ Kebangsaan 

 

 Penyertaan di dalam program-program berkaitan pembangunan psikologi dab kaunseling peringkat Negeri Selangor dan Persekutuan adalah tertakluk kepada jemputan dari pihak yang berkaitan. 

9.

Program Masih Ada yang Sayang  (Ziarah) 

 

 Akan dijalankan secara berterusan dari semasa ke semasa. 

10.

Sesi Bimbingan Individu

 

 Sesi bimbingan individu dan berkelompok akan dijalnakan secara berterusan dari semasa ke semasa.