BIL.

CADANGAN  PROGRAM

TARIKH

CATATAN

1.

Mesyuarat Jawatankuasa AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2016 (Penyelarasan)

 3 Februari 2016

 Agenda : 

i) Perbincangan Perlaksanaan program 2016

ii) Isu- isu berbangkit 

ii)

Bil. 02/2016

 20 April 2016

 Agenda : 

i) Perbincangan 1/4 tahun perlaksanaan program

ii) Perbincangan awal Hari AKRAB PKNS 2016 

iii) Isu- isu berbangkit

iii)

Bil. 03/2016

 24 Ogos 2016

 Agenda :

i) Perbincangan Hari AKRAB PKNS 2016

ii) Isu- isu berbangkit

iv)

Bil. 04/2016 (Penyelarasan)

 7 Disember 2016

 Agenda :  i) Perbincangan perancangan Program 2016

ii) Perbincangan program AKRAB 2017

iii) Isu- Isu berbangkit

2.

Mesyuarat Ahli-Ahli AKRAB PKNS

 

i)

Bil. 01/2016

 3 Februari 2016

 Agenda :

i) Pembentangan perlaksanaan Program 2015

ii) Pembentangan perancangan Program 2016

iii) Isu - isu berbangkit

ii)

Bil. 02/2016

 27 September 2016

 Agenda:

i) Perbincangan perlaksanaan program 2015 dan persediaan Hari AKRAB PKNS

ii) Sesi sharing case dan penyelesaian

iii) Isu - isu berbangkit 

3.

Mesyuarat Agung AKRAB PKNS

 

Kali Ke Empat 

 17 Ogos 2016

 Diadakan setahun sekali Pembubaran jawatankuasa AKRAB sesi 2014-2016 dan
Pemilihan Jawatan kuasa AKRAB sesi 2016-2018

4.

Program Peningkatan Kemahiran AKRAB

 

i)

Bil. 01/2016

 30-31 Mac 2016

 Kursus Analisa Tulisan tangan / Tandatangan
Penceramah : Dr. Azhar haji Sarip (Spiritual NLP Traning)

ii)

Bil. 02/2016

 17-19 Oktober 2016

Bengkel pengukuhan AKRAB
Kandungan program :

- Kemahiran Art theraphy
- Perkongsian Penyelesaian Kes
- Lawatan Sambil Belajar

5.

Program AKRAB Untuk Anggota

 

i)

Bil. 01/2016

 1-2 Jun 2016

 Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi
Penceramah : Encik Shamsudin Kadir , Sk Traning Akademi

ii)

Bil. 02/2016

 28-29 September 2016

 Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi
penceramah : Encik Shamsudin Kadir , Sk Traning Akademi

iii)

Bil. 03/2016

 01 Disember 2016

 Psycology Talk Pegawai Kanan PKNS

Cadangan tajuk : Menangani Politik Pejabat

Penceramah : YBhg. Dato' Dr Abdul Halim Hussien (Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan)

6.

Sesi Rakan AKRAB

 

i)

Bil. 01/2016

 19 Februari 2016

       

Sebanyak tujuh (7) sesi rakan AKRAB akan diteruskan pada tahun 2016

Masih melibatkan Kumpualn Pelaksana. Pada tahun 2017 akan tutut melibatkan anggota kumpulan C

ii)

Bil. 02/2016

18 Mac 2016 

iii)

Bil. 03/2016

 15 April 2016

iv)

Bil. 04/2016

 13 Mei 2016

iii)

Bil. 05/2016

 22 Julai 2016

iv)

Bil. 06/2016

 19 Ogos 2016

v)

Bil. 07/2016

 23 September 2016

7.

Hari AKRAB PKNS

 

2016

6 Oktober 2016

 Perlaksanaan Hari AKRAB 2016 akan dibincangkan kemudian

8.

Penyertaan PKNS Dalam Program Peringkat Negeri/ Kebangsaan 

 

Penyertaan di dalam program-program berkaitan pembangunan psikologi dan kaunseling peringkat Negeri Selangor dan Persekutuan adalah tertakluk kepada jemputan dari pihak-pihak yang berkaitan. 

9.

Program Masih Ada yang Sayang 

 

Akan dijalankan secara berterusan dari masa ke semasa

10.

Sesi Bimbingan Individu

 

Sesi bimbingan individu dan berkelompok akan dijalankan berterusan dari semasa ke semasa.