9

 

 

 

Program              :   Program Peningkatan Kemahiran AKRAB (Retreat AKRAB)

Tarikh                  :   26 – 28 Oktober 2015

Tempat                :   Swiss Garden Resort & SPA, Lumut, Perak

Kehadiran            :   Seramai 38/51 orang (74.5%)

Kandungan Program :

  1. Lawatan Ke Hospital Bahagia Ulu Kinta, Perak
  2. Konsep Asas Revolusi Jiwa
  3. Ego’s Mental Tools & Mental Control
  4. Konsep Granphotherapy
  5. Perkongsian Kes & Cetusan Minda