Program Hari AKRAB JKR Negeri Selangor pada 25 Januari 2022

Bersama wakil Anak Angkat AKRAB PKNS iaitu:-

  1. Jabatan Kerja Raya Selangor
  2. Lembaga Perumahan & Hartanah Selangor
  3. Jabatan Pengairan & Saliran Selangor